Privacybeleid

Maridadi, gevestigd aan de Cellendonklaan 18 in Kerk-Avezaath, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Maridadi.nl
Cellendonklaan 18
4012 BP Kerk-Avezaath

tel: 06 10 229 859

Pauline Böckling is de Functionaris Gegevensbescherming van Maridadi.
Zij is te bereiken via pauline@maridadi.nl en 06 10 229 859.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Maridadi verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnumer
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door het geven van een reactie bij een artikel, op Facebook, in (e-mail) correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via pauline@maridadi.nl.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Maridadi verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van mijn nieuwsbrief
 • Maridadi verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn administratie en belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Maridadi neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens  tussen zit. Maridadi gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Acumulus – Voor het maken van facturen binnen de applicatie. Deze facturen worden direct vanuit het programma verstuurd. Heb je eerder een product of dienst afgenomen dat zijn je gegevens opgeslagen.
 • Mailchimp – Voor het verzenden van mijn nieuwsbrief. In dit systeem staan alleen de noodzakelijke gegevens zoals naam, e-mailadres en in uitzondering de url van een website. Tevens wordt er expliciet toestemming gevraagd of je op de nieuwsbrief geabonneerd wilt zijn. Voor de algemene e-maillijst, blijft je e-mail bewaard, tot je jezelf uitschrijft van de lijst.
 • Telefoon – Op mijn mobiel sla ik indien nodig telefoonnummers op van mijn klanten. Indien er geen sprake meer is van een werkrelatie, en er ook privé geen reden meer is of de wens er is, worden deze telefoonnummers uit mijn telefoon verwijderd.
 • Mail – Een enkele keer wordt er een afspraak per mail gemaakt of vindt er een mailwisseling plaats. Deze informatie wordt met niemand gedeeld.
 • WordPress plug-ins – WordPress plug-ins zorgen ervoor dat mijn website doet wat hij moet doen. Deze plug-ins zijn door mij geïnstalleerd. De plug-ins die een koppeling hebben met een extern systeem, zijn in deze privacyverklaring opgenomen (deze lijst).
  Er is geen één algemene privacyverklaring voor alle plug-ins. Iedereen kan in principe een plug-in maken. De plug-ins die ik gebruik zijn ontwikkeld door volwaardige programmeurs en worden zeer regelmatig geüpdate (door de makers en door mijzelf in mijn website) wat zorgt voor extra veiligheid.
 • WordPress – WordPress is een open source platform. Het thema van mijn website is gebouwd in WordPress. WordPress heeft minimaal 3 keer per jaar een grote update, daarnaast zijn er tussendoor nog diverse kleinere updates. Mijn website wordt automatisch geüpdate waardoor hij altijd werkt met de laatste veiligheidseisen.

Hoe lang bewaar ik jouw persoonsgegevens?

Maridadi bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Basis persoonsgegevens zoals hierboven beschreven (zie persoonsgegevens) zullen maximaal 7 jaar worden bewaard. De reden hiervoor is dat de belastingdienst vraagt om alles 7 jaar te bewaren. De gegevens worden na deze 7 jaar verwijderd en vernietigd.
Overige gegevens bewaar ik 1 jaar, daarna worden ze verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Maridadi verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Maridadi deelt jouw persoonsgegevens alleen met mijn accountantsbureau voor de opgave voor de belastingdienst. Maridadi blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Maridadi jouw persoonsgegevens aan andere derden alléén met jouw nadrukkelijke toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Maridadi en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou in mijn bezit heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar pauline@maridadi.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Maridadi wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Maridadi neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, onbevoegde toegang, verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij: pauline@maridadi.nl.

Maridadi.nl beschikt  over een firewall. Alle verbindingen naar de website van Maridadi via desktop, laptop, tablet of mobiel gaan via een SSL verbinding.

Vragen over deze privacy verklaring?

Heb je vragen n.a.v. deze privacyverklaring schroom dan vooral niet om contact met mij op te nemen.

Mail: pauline@maridadi.nl
Mobiel: 06 10 229 859

Ik doe mijn uiterste best om integer jouw gegevens te beschermen.

Met energieke groet,
Pauline Böckling